Radca prawny – kto to taki – genealogia zawodu

Aneta Bernat        21 czerwca 2016        Komentarze (2)

Ostatnio byłam bardzo zajęta. Czym spytacie? Poza pracą w Kancelarii i reprezentowaniem interesów moich klientów zajęłam się również popularyzacją wiedzy na temat zawodu radcy prawnego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Dlaczego? Celem odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  • W czym i jak może Ci pomóc radca prawny?
  • Po co korzystać z usług Kancelarii Radcy Prawnego?
  • Czy mamy udać się tam dopiero w przypadku wystąpienia problemów prawnych?
  • Czy może powinniśmy skorzystać z porady radcy prawnego w celach prewencyjnych?

By odpowiedzieć sobie samu  na to pytanie w odpowiednim czasie, musimy mieć wiedzę na temat zakresu w jakim może nam udzielić pomocy radca prawny. Program edukacji w szkołach nie daje nam odpowiedzi na to pytanie. Dlatego też ostatnio prowadzę zajęcia, wg programu mojego autorstwa, pt. „Radca prawny – kto to taki?” Jego celem jest przekazanie najmłodszym wiedzy na przyszłość – gdzie mogą uzyskać pomoc prawną i kiedy po nią sięgać.

W ramach zajęć dzieci i młodzież uzyskują informację m.in. na temat genealogii zawodu radcy prawnego oraz sensu largo pełnomocnika (rzecznika) w postępowaniu sądowym na ziemiach polskich, począwszy od XII wieku. Ponadto są przybliżane znaczenia, używanych często w sądownictwie pojęć oraz co budzi największe emocje – przeprowadzam inscenizacje procesu sądowego w oparciu o jedną z bajek …

Relacje na ten temat zostały zamieszczone m.in. na stronach Fundacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych Znam Prawo„, tj. wpis odnośnie Działań o charakterze edukacyjnym dla najmłodszych oraz zajęć edukacyjnych podnoszących wiedzę prawną oraz świadomość na temat zawodu radcy prawnego prowadzonych w ramach Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Lubelski Klub Biznesu, czy na stronach Gimnazjum nr 19 w Lublinie.

Przekazywanie wiedzy – to moja pasja.
Przekazywanie jej tak młodym adeptom – to moje wyzwanie.
Ich radość i zaangażowanie – to moja nagroda.

Z góralskimi pozdrowieniami

Aneta Bernat        29 lutego 2016        Komentarze (0)

W województwie, w którym mieszkam nadszedł czas ferii szkolnych … postanowiłam również skorzystać w tym okresie z wypoczynku  i „naładować baterie”. Wybrałam się w góry, nieopodal Zakopanego. Znalazłam kwaterę w pobliżu domu Jana Kasprowicza, na Harendzie.

20160224_070109[1]

20160225_133127[1]
 Harenda

 

Odwiedziłam jego Wille „HARENDA” gdzie przewodnik przeniósł nas w czasy 20-lecia międzywojennego, barwnie opowiadając o Kasprowiczu i wplatając w opowieść fragmenty jego wierszy.

20160227_115705[1]

Dom Jana Kasprowicza

 

Góry są dla mnie bardzo energetyzujące i zawsze wyjeżdżam stąd z nowymi siłami do dalszej pracy. Dziś chcę i Wam drodzy Blogowicze, za pośrednictwem zdjęć z moich wędrówek po górach, przekazać choć trochę uroku i siły płynącej z gór.

20160222_141913-1-1[1]20160222_132517[1]20160222_151029[1]

W drodze nad Morskie Oko

 

20160224_105022[1]

20160224_113106-1[1]
Czorsztyn

 

 

Z góralskim pozdrowieniem

Adres zamieszkania na wagę złota

Aneta Bernat        05 stycznia 2016        Komentarze (1)

Podpisując umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czyli wpisaną do CEIDG (tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), czy wystawiając na jej rzecz fakturę za wykonaną pracę jakim adresem tej osoby zazwyczaj dysponujesz? Przeważanie jest to adres podany przez nią właśnie w CEIDG – czasem tożsamy z adresem zamieszkania a czasem nie. Często jest to adres wynajmowanego lokalu. Czy to ważnie?

Bardzo ważne, ponieważ w przypadku konfliktu między Wami, kiedy decydujesz się oddać sprawę na drogę postępowania sądowego, musisz podać adres zamieszkania pozwanego. Ale czy znasz ten adres, czy znasz tylko adres, pod którym dana osoba prowadzi działalność gospodarczą lub wskazany przez nią adres do doręczeń, pod którymi to adresami nie mieszka. Czy na wypadek ewentualnych sporów prosisz kontrahentów o ich adresy zamieszkania?

Generalnie kwestia adresu zamieszkania powoduje wiele komplikacji. Zwłaszcza gdy sąd zobowiązuje Cię do podania adresu Pozwanego pod rygorem zwrotu pozwu. Oczywiście można uzyskać adres zamieszkania z danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych czy ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO). Ale to trwa i kosztuje… ponadto samo imię i nazwisko nie wystarczy by uzyskać adres zamieszkania danej osoby.

Oby do 08 września 2016 roku …

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie właśnie 08.09.2016r.  zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. wprowadza nowe rozwiązanie. Pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręczać się będzie na adres udostępniany właśnie w CEIDG, chyba że strona wskaże inny adres dla doręczeń, wówczas na adres wskazany. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w  CEIDG – czyli zasada jaka obecnie obowiązuje odnośnie adresów wpisanych w rejestrach sądowych.

Podsumowując – brak adresu zamieszkania przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG przestanie być problemem przy składaniu przeciwko niemu pozwu, a adres tam podany nabierze większego znaczenia.

Rekompensata 40 euro a (nie)poniesione koszty odzyskiwania należności

Aneta Bernat        21 grudnia 2015        Komentarze (1)

Weryfikacja numeru NIP za pośrednictwem internetu – nowe narzędzie

Aneta Bernat        21 października 2015        Komentarze (0)

Ministerstwo Finansów 19.10.2015r. wprowadziło nową elektroniczną usługę: „Sprawdzanie statusu NIP„. Czy jest ona przydatna z punktu widzenia przedsiębiorcy – w tym w szczególności Wykonawcy?

Numer NIP jest powszechnie wykorzystywany w obrocie gospodarczym – czyli również przez Wykonawców. Wpisujesz go  m.in. na fakturach, w umowach czy w pozwach składanych do sądu. Odnośnie weryfikacji poprawności numeru NIP kontrahenta (czy NIP nie zawiera błędu) będącego osobą prawną czy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz innych podmiotach podlegających wpisowi do odpowiednich rejestrów, do tej pory nie było problemów – „zaglądaliśmy” do Krajowego Rejestru Sądowego (www.ms.gov.pl) lub do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). Co jednak w przypadku gdy drugą stroną transakcji była osoba fizyczna? Brak do tej pory było szybkiej, elektronicznej możliwości weryfikacji on-line numeru NIP.

Zgodnie z założeniami przedmiotowa usługa ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Można za jej pośrednictwem sprawdzić status prawny każdego numeru NIP – zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. To się tyczy także Ciebie, drogi Wykonawco. Jeśli masz wątpliwości co do wiarygodności swojego kontrahenta, możesz zweryfikować podany przez niego NIP pod adresem www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp, w zakładce „Sprawdzenie numeru NIP„. Aktualizacja danych w portalu odbywać się ma raz na dobę.

Po wpisaniu numeru NIP otrzymamy informacje czy dany numer NIP jest poprawny, jest niepoprawny, nie istnieje lub został unieważniony (ewentualnie uchylony). Przedmiotową informację zwrotna można wydrukować. Niestety jest to tylko możliwość weryfikacji numeru NIP, a nie możliwość jego ustalenia. Nadal więc podstawowymi źródłami informacji dotyczących danych przedsiębiorców oraz innych podmiotach podlegających wpisowi do odpowiednich rejestrów pozostaje Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej.

Źródło: www.mf.gov.pl