Z góralskimi pozdrowieniami

Aneta Bernat        29 lutego 2016        Komentarze (0)

W województwie, w którym mieszkam nadszedł czas ferii szkolnych … postanowiłam również skorzystać w tym okresie z wypoczynku  i „naładować baterie”. Wybrałam się w góry, nieopodal Zakopanego. Znalazłam kwaterę w pobliżu domu Jana Kasprowicza, na Harendzie.

20160224_070109[1]

20160225_133127[1]
 Harenda

 

Odwiedziłam jego Wille „HARENDA” gdzie przewodnik przeniósł nas w czasy 20-lecia międzywojennego, barwnie opowiadając o Kasprowiczu i wplatając w opowieść fragmenty jego wierszy.

20160227_115705[1]

Dom Jana Kasprowicza

 

Góry są dla mnie bardzo energetyzujące i zawsze wyjeżdżam stąd z nowymi siłami do dalszej pracy. Dziś chcę i Wam drodzy Blogowicze, za pośrednictwem zdjęć z moich wędrówek po górach, przekazać choć trochę uroku i siły płynącej z gór.

20160222_141913-1-1[1]20160222_132517[1]20160222_151029[1]

W drodze nad Morskie Oko

 

20160224_105022[1]

20160224_113106-1[1]
Czorsztyn

 

 

Z góralskim pozdrowieniem

Adres zamieszkania na wagę złota

Aneta Bernat        05 stycznia 2016        Komentarze (1)

Podpisując umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czyli wpisaną do CEIDG (tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), czy wystawiając na jej rzecz fakturę za wykonaną pracę jakim adresem tej osoby zazwyczaj dysponujesz? Przeważanie jest to adres podany przez nią właśnie w CEIDG – czasem tożsamy z adresem zamieszkania a czasem nie. Często jest to adres wynajmowanego lokalu. Czy to ważnie?

Bardzo ważne, ponieważ w przypadku konfliktu między Wami, kiedy decydujesz się oddać sprawę na drogę postępowania sądowego, musisz podać adres zamieszkania pozwanego. Ale czy znasz ten adres, czy znasz tylko adres, pod którym dana osoba prowadzi działalność gospodarczą lub wskazany przez nią adres do doręczeń, pod którymi to adresami nie mieszka. Czy na wypadek ewentualnych sporów prosisz kontrahentów o ich adresy zamieszkania?

Generalnie kwestia adresu zamieszkania powoduje wiele komplikacji. Zwłaszcza gdy sąd zobowiązuje Cię do podania adresu Pozwanego pod rygorem zwrotu pozwu. Oczywiście można uzyskać adres zamieszkania z danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych czy ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO). Ale to trwa i kosztuje… ponadto samo imię i nazwisko nie wystarczy by uzyskać adres zamieszkania danej osoby.

Oby do 08 września 2016 roku …

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie właśnie 08.09.2016r.  zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. wprowadza nowe rozwiązanie. Pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręczać się będzie na adres udostępniany właśnie w CEIDG, chyba że strona wskaże inny adres dla doręczeń, wówczas na adres wskazany. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w  CEIDG – czyli zasada jaka obecnie obowiązuje odnośnie adresów wpisanych w rejestrach sądowych.

Podsumowując – brak adresu zamieszkania przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG przestanie być problemem przy składaniu przeciwko niemu pozwu, a adres tam podany nabierze większego znaczenia.

Rekompensata 40 euro a (nie)poniesione koszty odzyskiwania należności

Aneta Bernat        21 grudnia 2015        Komentarze (1)

Weryfikacja numeru NIP za pośrednictwem internetu – nowe narzędzie

Aneta Bernat        21 października 2015        Komentarze (0)

Ministerstwo Finansów 19.10.2015r. wprowadziło nową elektroniczną usługę: „Sprawdzanie statusu NIP„. Czy jest ona przydatna z punktu widzenia przedsiębiorcy – w tym w szczególności Wykonawcy?

Numer NIP jest powszechnie wykorzystywany w obrocie gospodarczym – czyli również przez Wykonawców. Wpisujesz go  m.in. na fakturach, w umowach czy w pozwach składanych do sądu. Odnośnie weryfikacji poprawności numeru NIP kontrahenta (czy NIP nie zawiera błędu) będącego osobą prawną czy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz innych podmiotach podlegających wpisowi do odpowiednich rejestrów, do tej pory nie było problemów – „zaglądaliśmy” do Krajowego Rejestru Sądowego (www.ms.gov.pl) lub do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). Co jednak w przypadku gdy drugą stroną transakcji była osoba fizyczna? Brak do tej pory było szybkiej, elektronicznej możliwości weryfikacji on-line numeru NIP.

Zgodnie z założeniami przedmiotowa usługa ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Można za jej pośrednictwem sprawdzić status prawny każdego numeru NIP – zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. To się tyczy także Ciebie, drogi Wykonawco. Jeśli masz wątpliwości co do wiarygodności swojego kontrahenta, możesz zweryfikować podany przez niego NIP pod adresem www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp, w zakładce „Sprawdzenie numeru NIP„. Aktualizacja danych w portalu odbywać się ma raz na dobę.

Po wpisaniu numeru NIP otrzymamy informacje czy dany numer NIP jest poprawny, jest niepoprawny, nie istnieje lub został unieważniony (ewentualnie uchylony). Przedmiotową informację zwrotna można wydrukować. Niestety jest to tylko możliwość weryfikacji numeru NIP, a nie możliwość jego ustalenia. Nadal więc podstawowymi źródłami informacji dotyczących danych przedsiębiorców oraz innych podmiotach podlegających wpisowi do odpowiednich rejestrów pozostaje Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej.

Źródło: www.mf.gov.pl

Niebieski Parasol

Aneta Bernat        14 września 2015        Komentarze (0)

Dziś rozpoczęła się ogólnopolska akcja pod nazwą Niebieski Parasol objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach której udzielane są bezpłatne porady prawne. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Bądź mądry przed szkodą. Praca – rodzina – biznes”.

Porady są udzielane m.in. w Okręgowych Izbach Radców Prawnych (dalej OIRP) oraz niektórych urzędach w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Kielcach,  w Koszalinie, w Lublinie, w Łodzi,w Olsztynie, w Opolu, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Szczecinie, w Toruniu, w Wałbrzychu, w Warszawie, we Wrocławiu oraz w Zielonej Górze, jak i w innych miejscowościach.

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej porady w ramach tej akcji, powinny przynieść ze sobą wszelkie dokumenty dotyczące danej sprawy, takie jak np. umowy, akty notarialne, pisma, na które chcą odpowiedzieć z pomocą rady prawnego.

Akcja potrwa do 19 września 2015r. Godziny i dokładne adresy gdzie radcy prawni świadczą bezpłatną pomoc, są dostępne mi.in na stronach Okręgowych Izb Radców Prawnych. W Lublinie na przykład radcy prawni udzielają porad w następujących miejscach:

Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. Konrada Wallenroda 2E
14 – 18  września: godz. 9 – 15
19 września: godz. 9 – 13

Starostwo Powiatowe
ul. Spokojna 9
14 września: godz. 9 – 13
15 września: godz. 10 – 15

Urząd Miasta
Plac Łokietka 1
14 września: godz. 9 – 13
15 września: godz. 9 – 15
16 września: godz. 9 – 13

W tym roku, jak również w zeszłym, przyłączyłam się do akcji.