Umowa ze spółką cywilną czyli z kim tak naprawdę? Jak skutecznie zawrzeć umowę ze spółką cywilną?
Czy możliwe jest zawarcie z nią umowy? Z kim tak naprawdę powinniśmy zawrzeć umowę, gdy po drugiej stronie mamy podmiot działający w formie spółki cywilnej, by skutecznie ją zawrzeć? Na to pytanie odpowiem w poniższym nagraniu.

Do zobaczenia online

Radca prawny z Lublina

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Z kim podpisujemy umowę, gdy po drugiej stronie mamy działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną? Z firmą „Kowalski” czy z Janem Kowalskim? Jak prawidłowo, zgodnie z prawem powinna być wskazana strona będąca osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – czyli jak powinna w tym zakresie wyglądać komparycja umowy?

Do zobaczenia online

Radca prawny z Lublina

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Jakie konsekwencje i kary może nieść za sobą błędne oznaczenie strony umowy? Poniższe nagranie jest częścią serii jaka ostatnio ukazuje się na moim kanale YouTube pod nazwą „Po drodze z prawem”. Seria poświęcona jest tematyce właściwego oznaczania stron zawierających umowę – czyli jak należy je poprawnie opisywać.

Do zobaczenia online

Radca prawny z Lublina

Błędne oznaczenie stron umowy – kary i konsekwencje

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Konstytucja Biznesu wchodzi w życie właśnie dzisiaj:  30 kwietnia 2018r. W tworzących ją ustawach są przepisy, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach. Poniżej  wskazujemy najciekawsze z nowych rozwiązań prawnych jakie mamy do dyspozycji od tej daty:

– najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą rejestrować działalności i płacić składek;
– ulga na start, czyli zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze pół roku;
– skrócenie do 120 dni okresu po jakim można zgłosić tzw. „ulgę na złe długi”;
zasada: co nie jest zabronione, jest dozwolone;
– zasada proporcjonalności;
– instytucja tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej;
– Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – nowa instytucja.

Konstytucja biznesu zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która była już nowelizowana około 80 razy. Stwarza nową rzeczywistość gospodarczą w której mają funkcjonować Wykonawcy, choć niektóre zapisy jedynie odświeżają dawne rozwiązania.

Konstytucję Biznesu tworzą ustawy:

  • Prawo przedsiębiorców
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego w postępowaniu uproszczonym pozew o roszczenia wynikające z umów, przy wartości przedmiotu sporu do 10.000,00 zł wnosiło się dotychczas na specjalnym urzędowym formularzu. Podobnie w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekraczała tej kwoty. Dodatkowo postępowaniem tym były objęte powództwa o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W zeszłym roku, tj. dokładnie 26 sierpnia 2016 roku zostały wprowadzone  nowe wzory formularza pozwu w przedmiotowym postepowaniu uproszczonym, formularze DS (dane stron) oraz formularze pozwu wzajemnego. Od dziś obowiązuje kolejna zmiana, tym razem nie w zakresie wzoru formularza, a odnośnie wartości przedmiotu sporu, w stosunku do którego powinien być stosowany. Od 01 czerwca 2017r. obowiązek jego stosowania obejmuje sprawy o roszczenia wynikające z umów, sprawy o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,00 zł, oraz podobnie jak uprzednio, roszczenia wynikające z najmu lokali bez względu na wartość.

Podsumowując, formularz urzędowy w postępowaniu upominawczym, biorąc pod uwagę wartość przedmiotu sporu, obowiązuje:

  • do 31.05.2017r. , przy wartości przedmiotu sporu do 10.000,00 zł;
  • od 01.06.2017r.,  przy wartości przedmiotu sporu do 20.000,00 zł.

Wniesienie pozwu bez zachowania wymogu jego sporządzenia na urzędowym formularzu, będzie traktowane jako niezachowanie warunków formalnych pozwu. Wówczas zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym. Brak dokonania uzupełnienia w terminie, zaskutkuje niestety  zwrotem pozwu, co oddala w czasie wniesienie powództwa, a tym samym opóźnia działania związane z dochodzeniem wierzytelności na drodze sądowej.

Jednym słowem, „zwiększył się nam kaliber” spraw rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl