październik 2014

Komentarz jaki otrzymałam do mojego poprzedniego wpisu dotyczącego tzw. stałej rekompensaty w wysokości 40 euro skłonił mnie do rozwinięcia tego tematu i niniejszego wpisu. Kiedy przysługuje Wierzycielowi (w którego roli często występują Wykonawcy) dodatkowe 40 euro? Od kwietna zeszłego roku obowiązują nowe przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ma ona dostosować nasz system prawa, […]

Niektórzy Zamawiający nauczyli się przyjmować dostawę towaru lub wykonanie usługi i płacić po terminie wymagalności faktury, traktując to, świadomie lub nie świadomie, jako najtańszy z możliwych do zaciągnięcia kredytów. Często bowiem Wykonawcy nie obciążają Zamawiających nawet karą w formie odsetek ustawowych naliczanych od dnia wymagalności faktury – w imię dalszej dobrej współpracy. A Zamawiający często […]

Różnica jest duża. Z terminologią tą spotykamy się przeważnie w umowach, w paragrafach dotyczących zasad naliczania kar umownych. „W przypadku opóźnienia się Wykonawcy w zrealizowaniu zadania, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę….” – co oznacza zacytowany zapis dla Wykonawcy? Oznacza, że bez względu na to z czyjej winy wynika brak wykonania zadania w terminie, tj. […]

W toku prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branży budowlanej spotykamy się często z uporczywymi dłużnikami. Mamy już nawet nieraz nakaz sądowy, postępowanie egzekucyjne u komornika zostało umorzone, a nasza wierzytelność nadal pozostaje niezaspokojona… W takich sytuacjach lub czasem nawet bez oddawania sprawy do sądu (np. z uwagi na koszty sądowe), decydujemy się na sprzedaż długu, […]