listopad 2014

40 euro w praktyce sądowej

Aneta Bernat28 listopada 201410 komentarzy

Zgodnie z obietnicą, po przedstawieniu założeń teoretycznych wskażę Ci jak do kwestii 40 euro  podchodzą sądy… Krótko i na temat – nakaz zapłaty wydany w miesiącu październiku 2014r. zasądzał dla Powoda: 1. równowartość 40 euro od każdej z faktur wskazanych w pozwie, z których wskazana wartość składał się na wartość roszczenia głównego; 2. odsetki ustawowe […]

Wiele osób zadaje pytanie, czy dochodzenie rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro* wyłącza możliwość dochodzenia w postępowaniu sądowym kosztów zastępstwa procesowego lub ogranicza (pomniejsza) kwotę możliwą do dochodzenia z tytułu tych kosztów (wynagrodzenie fachowego pełnomocnika). Temat ten budzi wątpliwości… Zapisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyznają wierzycielowi […]

Na blogu „PODATKI DLA PRAWNIKA” prowadzonym przez Mecenas Monikę Markisz, pojawił się wczoraj interesujący wpis dotyczący najnowszych zmian odnośnie ustawy o PIT (tj. ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych) oraz ustawy o CIT (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Przedstawiono tam nowe reguły opodatkowania wkładów niepieniężnych (takich jak m. in. patenty czy […]