marzec 2015

Projekt Kodeksu Budowlanego przekazany przez KKPB Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju wprowadza szereg nowych rozwiązań mających na celu uelastycznienie procedur oraz ułatwienie realizacji procesu inwestycyjnego. Co nowego wprowadza? Poniżej chcę Ci wskazać najważniejsze z nowych rozwiązań proponowanych przez projekt Kodeksu budowlanego. Po pierwsze przedmiotowy Kodeks budowlany wprowadza pojęcie zgody budowlanej, obejmujące zarówno pozwolenie na budowę i […]

Usprawnienie prac nad Kodeksem budowlanym i zakończenie ich przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego zgodnie z zapowiedziami jesienią 2014r. sprawiłoby może bezzasadnym obecną nowelizację Prawa budowlanego. Dlaczego? Ponieważ projekt Kodeksu budowlanego dokonuje usystematyzowania przepisów prawa dotychczas zawartych w odrębnych ustawach: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (na dzień dzisiejszy tj. 20.03.2015r., z uwzględnieniem […]

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane*  została podpisana dnia 16 marca 2015r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ma ona usprawnić proces budowlany m.in. poprzez zniesienie wielu ograniczeń prawnych i zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia. Usprawnienie procesu budowlanego ma nastąpić, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów […]

Załóżmy następującą sytuację: Strony umówiły się, na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia protokolarnego odbioru robót. Przedmiotowy odbiór nastąpił 31 marca 2014.  Początek terminu płatności, zgodnie z przepisami,  liczymy od dnia następnego, tj. od dnia 1 kwietnia 2014r., co daje nam przy 30 dniowym terminie płatności, termin wymagalności roszczenia na dzień 30 kwietnia 2014r. […]

Dłużnik nie płaci. W Twojej ocenie należność już powinna wpłynąć na konto. Ale czy na pewno? Masz wątpliwość, ponieważ choć na fakturze, którą wystawiłeś jako Wykonawca widnieje np. 30 dniowy termin zapłaty, to w umowie czy zleceniu transportowym masz zapis: „30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury„. Takie określenie terminu płatności rodzi dodatkowe obowiązki […]