maj 2015

Ministerstwo Gospodarki opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu m.in. doprecyzowanie zapisów dotyczących rekompensaty 40 euro. W projekcie ustawodawca podkreśla, że kwota, stanowiąca równowartość 40 euro, przysługuje od transakcji handlowej, tj. od zawartej umowy. Jedna umowa = jedna rekompensata 40 […]