40 euro – doprecyzowanie zapisów ustawy.

Aneta Bernat19 maja 2015Komentarze (1)

Ministerstwo Gospodarki opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny.

Przedmiotowa nowelizacja ma na celu m.in. doprecyzowanie zapisów dotyczących rekompensaty 40 euro.

W projekcie ustawodawca podkreśla, że kwota, stanowiąca równowartość 40 euro, przysługuje od transakcji handlowej, tj. od zawartej umowy. Jedna umowa = jedna rekompensata 40 euro. Jeżeli zaś strony zastrzegły w przedmiotowej umowie (tj. jednoznacznie w niej zapisały), że świadczenie pieniężne będzie następować częściami, wówczas kwota, stanowiąca równowartość 40 euro należy się odrębnie do każdej niezapłaconej części (np. częściowe fakturowanie wykonanych prac przewidziane w umowie, gdzie każda faktura ma inny termin wymagalności roszczenia pozwala na dochodzenie 40 euro od każdej z części składających się na całość zapłaty).

W przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej (tj. w umowie) przekroczą kwotę, stanowiąca równowartość 40 euro, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów. W przypadku zaś, gdy kwota, stanowiąca równowartość 40 euro, została już wierzycielowi zapłacona, koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej, pomniejsza się o tę kwotę.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

gustaw 20 maja, 2015 o 08:10

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: