Adres zamieszkania na wagę złota

Aneta Bernat05 stycznia 2016Komentarze (1)

Podpisując umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czyli wpisaną do CEIDG (tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), czy wystawiając na jej rzecz fakturę za wykonaną pracę jakim adresem tej osoby zazwyczaj dysponujesz? Przeważanie jest to adres podany przez nią właśnie w CEIDG – czasem tożsamy z adresem zamieszkania a czasem nie. Często jest to adres wynajmowanego lokalu. Czy to ważnie?

Bardzo ważne, ponieważ w przypadku konfliktu między Wami, kiedy decydujesz się oddać sprawę na drogę postępowania sądowego, musisz podać adres zamieszkania pozwanego. Ale czy znasz ten adres, czy znasz tylko adres, pod którym dana osoba prowadzi działalność gospodarczą lub wskazany przez nią adres do doręczeń, pod którymi to adresami nie mieszka. Czy na wypadek ewentualnych sporów prosisz kontrahentów o ich adresy zamieszkania?

Generalnie kwestia adresu zamieszkania powoduje wiele komplikacji. Zwłaszcza gdy sąd zobowiązuje Cię do podania adresu Pozwanego pod rygorem zwrotu pozwu. Oczywiście można uzyskać adres zamieszkania z danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych czy ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO). Ale to trwa i kosztuje… ponadto samo imię i nazwisko nie wystarczy by uzyskać adres zamieszkania danej osoby.

Oby do 08 września 2016 roku …

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie właśnie 08.09.2016r.  zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. wprowadza nowe rozwiązanie. Pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręczać się będzie na adres udostępniany właśnie w CEIDG, chyba że strona wskaże inny adres dla doręczeń, wówczas na adres wskazany. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w  CEIDG – czyli zasada jaka obecnie obowiązuje odnośnie adresów wpisanych w rejestrach sądowych.

Podsumowując – brak adresu zamieszkania przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG przestanie być problemem przy składaniu przeciwko niemu pozwu, a adres tam podany nabierze większego znaczenia.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

bartosz 28 stycznia, 2016 o 13:45

Dzień dobry,

Zmiana bardzo słuszna, aż dziw że dopiero w chwili obecnej jest ona wprowadzana do kodeksu.
W kazdym razie tym lepsza w świetle planowanego zaniku obowiązku meldunkowego.

pozdr.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: