Brak zapłaty w terminie – czy to sposób na darmowy kredyt? Część 2: Kiedy przysługuje 40 euro.

Aneta Bernat28 października 2014Komentarze (0)

Komentarz jaki otrzymałam do mojego poprzedniego wpisu dotyczącego tzw. stałej rekompensaty w wysokości 40 euro skłonił mnie do rozwinięcia tego tematu i niniejszego wpisu.

Kiedy przysługuje Wierzycielowi (w którego roli często występują Wykonawcy) dodatkowe 40 euro?

Od kwietna zeszłego roku obowiązują nowe przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ma ona dostosować nasz system prawa, do prawa UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Ustawa ta wprowadziła m.in. nowy instrument tzw. stałą rekompensatę w wysokości równowartości 40 euro. Rekompensata ta w założeniu ustawy stanowić ma zwrot kosztów poniesionych przez wierzyciela przy dochodzeniu roszczeń finansowych od dłużnika.

Tak więc począwszy od dnia, w którym wierzycielowi przysługuje uprawnienie do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z obrotu gospodarczego, przysługiwać mu będzie również kwota tzw. „stałej rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne” (art. 10 ust.1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Przykład nr 1:

Firma A dnia 1.10.2014r. wystawiła firmie B fakturę VAT nr 9/2014 na kwotę 100,00 zł z terminem płatności: 7 dni. Faktura stała się wymagalna dnia 9.10.2014r. Pomimo upływu terminu płatności firma B na dzień 9.10.2014r. nie uiściła należności. Od tej daty, tj. 9.10.2014r. włącznie firmie A przysługują uprawnienie do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury VAT nr 9/2014. Dodatkowo firmie A od dnia 9.10.2014r. przysługuje prawo do dochodzenia, poza należnością wynikającą z faktury VAT 9/2014 oraz odsetek za opóźnienie, również kwota równowartości 40 euro.

Podsumowując: by dochodzić od dłużnika dodatkowo równowartości 40 euro, wystarczy że termin płatności minął i dłużnik opóźnia się z zapłatą choćby 1 dzień.

Ustawa jednak mówi o równowartości 40 euro, nie zaś o 40 euro. Należy więc przeliczyć euro na złote zgodnie ze wskazaniem ustawy, tj. jak wyżej już pisałam, zastosować do przeliczenia średni kursu ogłaszany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (art. 10 ust.1 . ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Co to oznacza? Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Posłużmy się tu powyżej opisaną w przykładzie nr 1 sytuacją:

Przykład nr 2:

Faktura wystawiona przez firmę A stała się wymagalna dnia 9.10.2014r. Kurs euro jaki powinniśmy więc zastosować w tej sytuacji do przeliczenia kwoty stałej rekompensaty 40 euro na złote to kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski dnia 30.09.2014r., tj. 4,1755 zł (ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nasza faktura stała się wymagalna). Więc kwota jaką może dochodzić wierzyciel – firma A w niniejszej sytuacji to: 40 euro x 4,1755 zł = 167,02 zł. 

Przedmiotowa regulacja rodzi wiele pytań. Kolejnymi zajmę się w następnym wpisie.

 

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: