Bez kategorii

Dochodzenie wierzytelności – wartość przedmiotu sporu a formularz

Aneta Bernat        01 czerwca 2017        Komentarze (0)

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego w postępowaniu uproszczonym pozew o roszczenia wynikające z umów, przy wartości przedmiotu sporu do 10.000,00 zł wnosiło się dotychczas na specjalnym urzędowym formularzu. Podobnie w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekraczała tej kwoty. Dodatkowo […]

Dochodzenie wierzytelności – przedawnienie roszczeń transportowych

Aneta Bernat        24 maja 2017        Komentarze (0)

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarcze S.A. (dalej : KRD) opublikował w maju 2017r. raport pt. „Polski transport stoi w korku zatorów płatniczych – sytuacja finansowa w branży.” , w którym przedstawia dane odnośnie zadłużenia firm z sektora transportu drogowego. Z przedmiotowego raportu wynika, iż łączne zadłużenie branży transportowej notowane w KRD wynosi 664 144 592,32 zł. […]

Od dziś CEIDG ma większe znaczenie …

Aneta Bernat        08 września 2016        Komentarze (1)

Nareszcie … Dziś wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. Większość przedsiębiorców z niecierpliwością czekała na datę 08 września 2016r.  – kwestie nowelizacji przedmiotowej regulacji przybliżałam już w tegorocznym, styczniowym wpisie. Zgodnie z wchodzącą dziś w życie nowelizacją art. 133 par 2a k.p.c., obecnie pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i […]

Nowe formularze dochodzenia wierzytelności

Aneta Bernat        26 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Nie dostałeś zapłaty za dostarczony towar lub wykonane roboty budowlane, a Twoje roszczenie jest poniżej dziesięciu tysięcy złotych i chcesz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego ? Uważaj! Od dziś, tj. od dnia 26.08.2016r. obowiązują nowe formularze procesowe w uproszczonym postępowaniu cywilnym. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Niestety, formularze w elektronicznym postępowaniu upominawczym […]

Trwały nośnik – zapis w umowie

Aneta Bernat        23 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Dzień Dobry. Dzień Dobry. Czy dodzwoniłem się do Kancelarii Radcy Prawnego? Tak, w czym mogę pomóc? Czy mogę zadać pytanie, w sprawie którego chciałbym przyjść po poradę do Pani? Bardzo proszę. I tak umówiliśmy się na spotkanie w sprawie interpretacji zapisów umowy  z deweloperem odnośnie zakupu mieszkania… Często odpowiedź na pytanie dotyczące jednego, wyrwanego z […]