Prawo budowlane

Niebieski Parasol

Aneta Bernat14 września 2015Komentarze (0)

Dziś rozpoczęła się ogólnopolska akcja pod nazwą Niebieski Parasol objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach której udzielane są bezpłatne porady prawne. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Bądź mądry przed szkodą. Praca – rodzina – biznes”. Porady są udzielane m.in. w Okręgowych Izbach Radców Prawnych (dalej OIRP) oraz niektórych urzędach w Białymstoku, w […]

Projekt Kodeksu Budowlanego przekazany przez KKPB Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju wprowadza szereg nowych rozwiązań mających na celu uelastycznienie procedur oraz ułatwienie realizacji procesu inwestycyjnego. Co nowego wprowadza? Poniżej chcę Ci wskazać najważniejsze z nowych rozwiązań proponowanych przez projekt Kodeksu budowlanego. Po pierwsze przedmiotowy Kodeks budowlany wprowadza pojęcie zgody budowlanej, obejmujące zarówno pozwolenie na budowę i […]

Usprawnienie prac nad Kodeksem budowlanym i zakończenie ich przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego zgodnie z zapowiedziami jesienią 2014r. sprawiłoby może bezzasadnym obecną nowelizację Prawa budowlanego. Dlaczego? Ponieważ projekt Kodeksu budowlanego dokonuje usystematyzowania przepisów prawa dotychczas zawartych w odrębnych ustawach: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (na dzień dzisiejszy tj. 20.03.2015r., z uwzględnieniem […]

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane*  została podpisana dnia 16 marca 2015r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ma ona usprawnić proces budowlany m.in. poprzez zniesienie wielu ograniczeń prawnych i zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia. Usprawnienie procesu budowlanego ma nastąpić, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów […]