Cesja powiernicza – prosta umowa, czy na pewno?

Aneta Bernat        06 października 2014        Komentarze (0)

W toku prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branży budowlanej spotykamy się często z uporczywymi dłużnikami. Mamy już nawet nieraz nakaz sądowy, postępowanie egzekucyjne u komornika zostało umorzone, a nasza wierzytelność nadal pozostaje niezaspokojona… W takich sytuacjach lub czasem nawet bez oddawania sprawy do sądu (np. z uwagi na koszty sądowe), decydujemy się na sprzedaż długu, np. za wynagrodzeniem procentowym od odzyskanej przez Powiernika (Cesjonariusza) kwoty. Zawieramy cesję powierniczą, często nieświadomi jakie prawa wobec przekazanej wierzytelności ma Powiernik (Cesjonariusz).

I tu UWAGA. Nie zawsze w przypadku cesji  powierniczej najprostsza umowa będzie najlepsza dla Powierzającego (Cedenta), czyli dla osoby przekazującej wierzytelność Powiernikowi (Cesjonariuszowi) w celu jej windykacji. Proste umowy cesji powierniczej są oczywiście bardzo dobre, ale dla Powiernika (Cesjonariusza). Dlaczego? Ponieważ cesja powiernicza przekazuje innemu podmiotowi, tj. Powiernikowi (Cesjonariuszowi), prawo do swobodnego dysponowania Twoją wierzytelnością. Może on od dnia przelewu powierniczego tą wierzytelność zbywać, obciążać, umarzać, przekształcać lub przyjmować w jej miejsce inne świadczenie. Jeśli więc nie zastrzeżesz w umowie, że np. umorzenie części lub całości przedmiotowej wierzytelności wymaga Twojej zgody, to Powiernik (Cesjonariusz) będzie mógł skutecznie umorzyć np. jej część. To z pewnością ułatwi mu odzyskanie pozostałej części wierzytelności, za co będziesz zgodnie z umową zobowiązany mu zapłacić. Pytanie tylko czy Ty, jako przedsiębiorca, liczyłeś się przy przekazywaniu wierzytelności z poniesieniem takich kosztów, tj. wynagrodzenia dla Powiernika oraz umorzeniem części wierzytelności i z jakiej jej części byłeś gotów zrezygnować?

Podsumowując powyższe, z punktu widzenia przedsiębiorcy – Powierzającego (Cedenta), zawierającego umowę cesji powierniczej, jednymi z bardziej istotnych zapisów będą te dotyczące:

1. określenia jakie koszty ponosi Powiernik (Cesjonariusz), a jakie Powierzający (Cedent), ze wskazaniem co uważamy za koszty – celem uniknięcia późniejszych nieporozumień;

2. zastrzeżenie, że wykonywanie niektórych praw w stosunku do wierzytelności przez Powiernika (Cesjonariusza) wymaga pisemnej zgody Powierzającego (Cedenta), pod rygorem nieważności;

oraz inne, ale to już materiał na odrębny wpis …

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: