Dochodzenie wierzytelności – wartość przedmiotu sporu a formularz

Aneta Bernat01 czerwca 2017Komentarze (0)

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego w postępowaniu uproszczonym pozew o roszczenia wynikające z umów, przy wartości przedmiotu sporu do 10.000,00 zł wnosiło się dotychczas na specjalnym urzędowym formularzu. Podobnie w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekraczała tej kwoty. Dodatkowo postępowaniem tym były objęte powództwa o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W zeszłym roku, tj. dokładnie 26 sierpnia 2016 roku zostały wprowadzone  nowe wzory formularza pozwu w przedmiotowym postepowaniu uproszczonym, formularze DS (dane stron) oraz formularze pozwu wzajemnego. Od dziś obowiązuje kolejna zmiana, tym razem nie w zakresie wzoru formularza, a odnośnie wartości przedmiotu sporu, w stosunku do którego powinien być stosowany. Od 01 czerwca 2017r. obowiązek jego stosowania obejmuje sprawy o roszczenia wynikające z umów, sprawy o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,00 zł, oraz podobnie jak uprzednio, roszczenia wynikające z najmu lokali bez względu na wartość.

Podsumowując, formularz urzędowy w postępowaniu upominawczym, biorąc pod uwagę wartość przedmiotu sporu, obowiązuje:

  • do 31.05.2017r. , przy wartości przedmiotu sporu do 10.000,00 zł;
  • od 01.06.2017r.,  przy wartości przedmiotu sporu do 20.000,00 zł.

Wniesienie pozwu bez zachowania wymogu jego sporządzenia na urzędowym formularzu, będzie traktowane jako niezachowanie warunków formalnych pozwu. Wówczas zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym. Brak dokonania uzupełnienia w terminie, zaskutkuje niestety  zwrotem pozwu, co oddala w czasie wniesienie powództwa, a tym samym opóźnia działania związane z dochodzeniem wierzytelności na drodze sądowej.

Jednym słowem, „zwiększył się nam kaliber” spraw rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: