Prawo budowlane – podpisana nowelizacja

Aneta Bernat18 marca 2015Komentarze (0)

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane*  została podpisana dnia 16 marca 2015r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ma ona usprawnić proces budowlany m.in. poprzez zniesienie wielu ograniczeń prawnych i zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia.

Usprawnienie procesu budowlanego ma nastąpić, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których uzyskanie takiej decyzji było wymagana w świetle obecnych przepisów. Celowi temu ma służyć również zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego  oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również oświadczenia o dostępie do drogi publicznej.

W nowelizacji przewidziano ponadto rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie już tylko  zgłoszenia, a nie jak dotychczas – uzyskania pozwolenia na budowę.

Do katalogu obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie  zgłoszenia zamiast pozwolenia na budowę, trafiły m.in.:
• wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
• wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
• wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,
• wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

W ustawie przewidziano również inne ułatwienia, majce na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego.

*Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.prezydent.pl

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: