O blogu

 

Zgodnie z tytułem niniejszy blog będzie traktował przede wszystkim o prawach i obowiązkach wykonawcy w procesie budowlanym w kontekście obecnie obowiązującego prawa budowlanego jak i mającego wejść w życie kodeksu budowlanego, ale nie tylko. Znajdziesz tu wszystko co jest przydatne Wykonawcy w prowadzeniu jego przedsiębiorstwa.

Celem niniejszego bloga jest zwrócenie uwagi Czytelnika na ryzyka kryjące się m.in. w przebiegu procesu budowlanego, a w szczególności w umowach związanych z obrotem nieruchomościami (np. zakup mieszkania od dewelopera) jak i w umowach związanych z wykonywaniem robót budowlanych, zarówno jako generalny wykonawca jak i podwykonawca. Będzie w nim także coś dla pozostałych uczestników procesu budowlanego oraz Wykonawców występujących w innych branżach.

W kolejnych wpisach pragnę przedstawić zarówno negatywne konsekwencje zastosowania w umowach o roboty budowlane czy dostawy materiałów budowlanych określonych zapisów oraz zwrócić uwagę jakie kwestie powinny zostać zabezpieczone w umowie oraz zasady prowadzenia przedsiębiorstwa z punktu zabezpieczenia ich interesów prawnych.

Obecnie, możliwość podpisania kontraktu, zapewniającego dalsze funkcjonowanie firmy spycha na dalszy plan rzetelną analizę jego treści. Dopiero w chwili problemów z uzyskaniem zapłaty za wykonaną pracę zaczynamy wczytywać się w umowę i zastanawiać jak odzyskać naszą wierzytelność.

Mam nadzieję, że niniejszy blog pozwoli Ci lepiej zabezpieczyć swoje interesy jako przedsiębiorcy (Wykonawcy), m.in. w ramach umowy o roboty budowlane / dostawy oraz dochodzić swoich praw m.in. po zakupie nieruchomości od dewelopera.