Od dziś CEIDG ma większe znaczenie …

Aneta Bernat        08 września 2016        Komentarze (1)

Nareszcie …

Dziś wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. Większość przedsiębiorców z niecierpliwością czekała na datę 08 września 2016r.  – kwestie nowelizacji przedmiotowej regulacji przybliżałam już w tegorocznym, styczniowym wpisie. Zgodnie z wchodzącą dziś w życie nowelizacją art. 133 par 2a k.p.c., obecnie pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),  będzie się doręczać na adres udostępniany właśnie w CEIDG, w tym pozwy, chyba że strona wskaże inny adres dla doręczeń, wówczas na adres wskazany. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w  CEIDG.

Teraz więc w przypadku konfliktu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, kiedy zdecydujesz się oddać sprawę na drogę postępowania sądowego, nie musisz już znać jej adresu zamieszkania – możesz wskazać jako jej adres do doręczeń, adres podany przez  nią w CEIDG.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Krzysztof Kozłowski Wrzesień 9, 2016 o 16:28

Bardzo ważna zmiana. Choć trzeba przyznać, że w praktyce również przed nowelizacją sądy na ogół akceptowały wskazanie adresu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jako adresu strony w postępowaniu sądowym. I tylko wyjątkowo żądały wskazania adresu zamieszkania.

Ale gdy już żądały, to zaczynały się poważne problemy – występowanie z wnioskiem do rejestrów, oczekiwanie na odpowiedź, a później nierzadko i tak fiasko, gdy okazało się, że adres zameldowania jest już dawno nieaktualny…

Miejmy nadzieję, że nowe brzmienie przepisu przyniesie zasłużone skutki dla ukrywających się dłużników 🙂

Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: