Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 9,5%

Aneta Bernat        09 stycznia 2017        Komentarze (0)

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza obecnie w drodze obwieszczenia (zgodnie z zapisem ustawy o Terminach zapłaty w transakcjach handlowych), w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Do ustalenia wysokości przedmiotowych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016r., w związku z powyższym została wskazana wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., w wysokości 9,50% w stosunku rocznym, tym samym od stycznia 2016r. wysokość przedmiotowych odsetek zostaje utrzymana na niezmiennym poziomie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: