Ograniczenie odpowiedzialnościNiniejszy blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera rozważania ogólne. Wpisy w nim zawarte nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i nie powinny być traktowane w ten sposób. Materiały zamieszczone w  blogu odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy Autora bloga na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści w nim zawartych. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora bloga dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. Czytelnik nie jest związany opiniami przedstawianymi w artykułach i komentarzach przez Autora oraz osoby trzecie.

W celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania stałej współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.