Nie dostałeś zapłaty za dostarczony towar lub wykonane roboty budowlane, a Twoje roszczenie jest poniżej dziesięciu tysięcy złotych i chcesz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego ? Uważaj! Od dziś, tj. od dnia 26.08.2016r. obowiązują nowe formularze procesowe w uproszczonym postępowaniu cywilnym. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niestety, formularze w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie doczekały się jeszcze dostosowania do znowelizowanych przepisów – na co niecierpliwie czekamy, radząc sobie jednakże z tym problemem.

Dostosowywanie kwestii formalnych do obowiązujących od dawna znowelizowanych przepisów niestety nie jest wdrażane zbyt pospiesznie. Należy zauważyć, że wejście w życie nowelizacji miało miejsce 01.01.2016r. …

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

 • Dzień Dobry.
 • Dzień Dobry.
 • Czy dodzwoniłem się do Kancelarii Radcy Prawnego?
 • Tak, w czym mogę pomóc?
 • Czy mogę zadać pytanie, w sprawie którego chciałbym przyjść po poradę do Pani?
 • Bardzo proszę.

I tak umówiliśmy się na spotkanie w sprawie interpretacji zapisów umowy  z deweloperem odnośnie zakupu mieszkania… Często odpowiedź na pytanie dotyczące jednego, wyrwanego z kontekstu zapisu umowy, bez wglądu w przedmiotową umowę i analizy całości może doprowadzić do błędnych interpretacji. Dlatego tak ważne jest analizowanie jej zapisów w kontekście całości umowy.

Są jednak sformułowania, które mają stałą definicję i należy je rozumieć w określony sposób.

W umowach deweloperskich  stosuje się m.in. zapis, że określone materiały, np. prospekt informacyjny zostanie przekazany drugiej stronie na trwałym nośniku.

Co należy rozumieć pod pojęciem trwałego nośnika. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta trwałym nośnikiem jest materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 ust 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Przedmiotowa definicja rodzi dalsze pytania, a mianowicie jakie materiały oraz jakie narzędzia możemy zaliczyć w poczet trwałych nośników.

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady nr 2011/83/ue z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w motywie 23 preambuły wskazuje, że takie nośniki powinny obejmować w szczególności:

 • papier,
 • pamięć USB,
 • płyty CD-ROM,
 • DVD,
 • karty pamięci lub dyski twarde komputerów,
 • a także pocztę elektroniczną.

Ich istotną cechą ma być możliwość przechowywania na nich informacji tak długo, jak jest to konieczne dla konsumenta w celu ochrony jego interesów wynikających ze stosunków łączących go z przedsiębiorcą. Na szczególna uwagę zasługuje umieszczenie w poczet trwałych nośników poczty elektronicznej, która często w tym kontekście budzi wątpliwości. Informacje przesyłane za pomocą poczty elektronicznej są zapisywane na serwerach dostawcy usług hostingowych, czyli na trwałym nośniku. Z uwagi na powyższe również sama poczta elektroniczna została uznana za nośnik trwały.

Czy więc przy zamieszczeniu w umowie zapisu, że określone materiały informacyjne zostaną przekazane na nośniku trwałym, a następnie przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej,  stanowi o niewywiązaniu się przez stronę zobowiązaną do ich przekazania ze zobowiązania? I tu wracamy do stwierdzenia z początku wpisu … że odpowiedzi należy udzielić w oparciu o analizę całości umowy, bo może akurat ten środek trwały został wyłączony   … Należy też zwrócić uwagę, że powyższe regulacje odnoszą się do relacji przedsiębiorcy z konsumentem.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Ostatnio byłam bardzo zajęta. Czym spytacie? Poza pracą w Kancelarii i reprezentowaniem interesów moich klientów zajęłam się również popularyzacją wiedzy na temat zawodu radcy prawnego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Dlaczego? Celem odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 • W czym i jak może Ci pomóc radca prawny?
 • Po co korzystać z usług Kancelarii Radcy Prawnego?
 • Czy mamy udać się tam dopiero w przypadku wystąpienia problemów prawnych?
 • Czy może powinniśmy skorzystać z porady radcy prawnego w celach prewencyjnych?

By odpowiedzieć sobie samu  na to pytanie w odpowiednim czasie, musimy mieć wiedzę na temat zakresu w jakim może nam udzielić pomocy radca prawny. Program edukacji w szkołach nie daje nam odpowiedzi na to pytanie. Dlatego też ostatnio prowadzę zajęcia, wg programu mojego autorstwa, pt. „Radca prawny – kto to taki?” Jego celem jest przekazanie najmłodszym wiedzy na przyszłość – gdzie mogą uzyskać pomoc prawną i kiedy po nią sięgać.

W ramach zajęć dzieci i młodzież uzyskują informację m.in. na temat genealogii zawodu radcy prawnego oraz sensu largo pełnomocnika (rzecznika) w postępowaniu sądowym na ziemiach polskich, począwszy od XII wieku. Ponadto są przybliżane znaczenia, używanych często w sądownictwie pojęć oraz co budzi największe emocje – przeprowadzam inscenizacje procesu sądowego w oparciu o jedną z bajek …

Relacje na ten temat zostały zamieszczone m.in. na stronach Fundacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych Znam Prawo„, tj. wpis odnośnie Działań o charakterze edukacyjnym dla najmłodszych oraz zajęć edukacyjnych podnoszących wiedzę prawną oraz świadomość na temat zawodu radcy prawnego prowadzonych w ramach Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Lubelski Klub Biznesu, czy m.in. na stronach Gimnazjum nr 19 w Lublinie.

Przekazywanie wiedzy – to moja pasja.
Przekazywanie jej tak młodym adeptom – to moje wyzwanie.
Ich radość i zaangażowanie – to moja nagroda.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Z góralskimi pozdrowieniami

Aneta Bernat29 lutego 2016Komentarze (0)

W województwie, w którym mieszkam nadszedł czas ferii szkolnych … postanowiłam również skorzystać w tym okresie z wypoczynku  i „naładować baterie”. Wybrałam się w góry, nieopodal Zakopanego. Znalazłam kwaterę w pobliżu domu Jana Kasprowicza, na Harendzie.

20160224_070109[1]

20160225_133127[1]
 Harenda

 

Odwiedziłam jego Wille „HARENDA” gdzie przewodnik przeniósł nas w czasy 20-lecia międzywojennego, barwnie opowiadając o Kasprowiczu i wplatając w opowieść fragmenty jego wierszy.

20160227_115705[1]

Dom Jana Kasprowicza

 

Góry są dla mnie bardzo energetyzujące i zawsze wyjeżdżam stąd z nowymi siłami do dalszej pracy. Dziś chcę i Wam drodzy Blogowicze, za pośrednictwem zdjęć z moich wędrówek po górach, przekazać choć trochę uroku i siły płynącej z gór.

20160222_141913-1-1[1]20160222_132517[1]20160222_151029[1]

W drodze nad Morskie Oko

 

20160224_105022[1]

20160224_113106-1[1]
Czorsztyn

 

 

Z góralskim pozdrowieniem

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Podpisując umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czyli wpisaną do CEIDG (tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), czy wystawiając na jej rzecz fakturę za wykonaną pracę jakim adresem tej osoby zazwyczaj dysponujesz? Przeważanie jest to adres podany przez nią właśnie w CEIDG – czasem tożsamy z adresem zamieszkania a czasem nie. Często jest to adres wynajmowanego lokalu. Czy to ważnie?

Bardzo ważne, ponieważ w przypadku konfliktu między Wami, kiedy decydujesz się oddać sprawę na drogę postępowania sądowego, musisz podać adres zamieszkania pozwanego. Ale czy znasz ten adres, czy znasz tylko adres, pod którym dana osoba prowadzi działalność gospodarczą lub wskazany przez nią adres do doręczeń, pod którymi to adresami nie mieszka. Czy na wypadek ewentualnych sporów prosisz kontrahentów o ich adresy zamieszkania?

Generalnie kwestia adresu zamieszkania powoduje wiele komplikacji. Zwłaszcza gdy sąd zobowiązuje Cię do podania adresu Pozwanego pod rygorem zwrotu pozwu. Oczywiście można uzyskać adres zamieszkania z danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych czy ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO). Ale to trwa i kosztuje… ponadto samo imię i nazwisko nie wystarczy by uzyskać adres zamieszkania danej osoby.

Oby do 08 września 2016 roku …

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie właśnie 08.09.2016r.  zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. wprowadza nowe rozwiązanie. Pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręczać się będzie na adres udostępniany właśnie w CEIDG, chyba że strona wskaże inny adres dla doręczeń, wówczas na adres wskazany. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w  CEIDG – czyli zasada jaka obecnie obowiązuje odnośnie adresów wpisanych w rejestrach sądowych.

Podsumowując – brak adresu zamieszkania przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG przestanie być problemem przy składaniu przeciwko niemu pozwu, a adres tam podany nabierze większego znaczenia.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl