nowelizacja

Usprawnienie prac nad Kodeksem budowlanym i zakończenie ich przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego zgodnie z zapowiedziami jesienią 2014r. sprawiłoby może bezzasadnym obecną nowelizację Prawa budowlanego. Dlaczego? Ponieważ projekt Kodeksu budowlanego dokonuje usystematyzowania przepisów prawa dotychczas zawartych w odrębnych ustawach: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (na dzień dzisiejszy tj. 20.03.2015r., z uwzględnieniem […]

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane*  została podpisana dnia 16 marca 2015r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ma ona usprawnić proces budowlany m.in. poprzez zniesienie wielu ograniczeń prawnych i zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia. Usprawnienie procesu budowlanego ma nastąpić, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów […]