prawnik

Niebieski Parasol

Aneta Bernat14 września 2015Komentarze (0)

Dziś rozpoczęła się ogólnopolska akcja pod nazwą Niebieski Parasol objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach której udzielane są bezpłatne porady prawne. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Bądź mądry przed szkodą. Praca – rodzina – biznes”. Porady są udzielane m.in. w Okręgowych Izbach Radców Prawnych (dalej OIRP) oraz niektórych urzędach w Białymstoku, w […]

Ministerstwo Gospodarki opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu m.in. doprecyzowanie zapisów dotyczących rekompensaty 40 euro. W projekcie ustawodawca podkreśla, że kwota, stanowiąca równowartość 40 euro, przysługuje od transakcji handlowej, tj. od zawartej umowy. Jedna umowa = jedna rekompensata 40 […]

Niedawno zostałam poproszona o zaprezentowanie w przedszkolu, w grupach przedszkolnych i oddziałach zerówki, zawodu radcy prawnego…. Zgodziłam się i w zeszłym tygodniu spotkałam się z grupą ok 50 młodych osób w wieku od 3 do 7 lat. Opowiadając dzieciom o tym kim jest radca prawny, czym zajmuje się on w swojej codziennej pracy, w tym […]

Projekt Kodeksu Budowlanego przekazany przez KKPB Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju wprowadza szereg nowych rozwiązań mających na celu uelastycznienie procedur oraz ułatwienie realizacji procesu inwestycyjnego. Co nowego wprowadza? Poniżej chcę Ci wskazać najważniejsze z nowych rozwiązań proponowanych przez projekt Kodeksu budowlanego. Po pierwsze przedmiotowy Kodeks budowlany wprowadza pojęcie zgody budowlanej, obejmujące zarówno pozwolenie na budowę i […]

Usprawnienie prac nad Kodeksem budowlanym i zakończenie ich przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego zgodnie z zapowiedziami jesienią 2014r. sprawiłoby może bezzasadnym obecną nowelizację Prawa budowlanego. Dlaczego? Ponieważ projekt Kodeksu budowlanego dokonuje usystematyzowania przepisów prawa dotychczas zawartych w odrębnych ustawach: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (na dzień dzisiejszy tj. 20.03.2015r., z uwzględnieniem […]