Termin płatności roszczenia – z faktury czy z umowy?

Aneta Bernat14 stycznia 20153 komentarze

Który termin płatności będzie wiążący? Zdarzają się sytuacje, że wskazany w umowie między Stronami termin płatności jest inny niż ten wynikający z wystawionej przez jedną ze Stron faktury.

Czasem jest to kwestią pomyłki – gdy wystawiając fakturę nie sprawdzimy na jaki termin umówiliśmy się z Zamawiającym czy Inwestorem, a czasem… świadome działanie.

Jeśli zdarzy się nam, jako Wykonawcy, opisana powyżej sytuacja, to z którego dokumentu powinniśmy przyjąć termin wymagalności* roszczenia i od upływu którego z nich powinniśmy ewentualnie rozpocząć naliczanie odsetek? Lub jeśli to my otrzymamy fakturę ze zdecydowanie krótszym terminem płatności niż wynika to z zawartej umowy – ile czasu mamy na spełnienie świadczenia (by druga strona nie dochodziła od nas np. odsetek ustawowych za opóźnienie czy rekompensaty w wysokości 40 euro)?

Faktura zazwyczaj jest wystawiona na podstawie umowy. Termin „umowa” należy rozumieć bardzo szeroko…

Zdaniem Sądu, dla oceny kwestii wymagalności roszczenia nie ma znaczenia termin zapłaty wskazany w fakturze, albowiem, wymagalność jest kategorią obiektywną, w tym przepadku wynikającą z treści czynności prawnej. Wskazany przez Stronę inny niż w umowie termin płatności w fakturze, zostaje wyznaczony jednostronnie, wbrew treści umowy, wbrew temu na co umówiły się Strony.**

W przypadku sporu więc wiążącym będzie termin wymagalności roszczenia wynikający z umowy.

Chyba, że obie strony zgodzą się na termin wynikający z faktury…

 

* „termin wymagalności, a mianowicie, że wyznacza on granicę czasową do której najpóźniej świadczenie powinno być spełnione” Wyrok z dnia 03 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI Ga 166/14

** Wyrok z dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny, sygn. akt IX C 504/14

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Katarzyna 30 czerwca, 2015 o 10:56

A jeżeli termin płatności wynikający z faktury jest dłuższy niż termin wynikający z umowy? ( na przykład w umowie podwykonawczej jest 30 dni, a podwykonawca wystawia fakturę na 60 dni) To jest przypadek w ktorym Podwykonawca jednoznacznie wydłużył Wykonawcy termin zapłaty .

Odpowiedz

Aneta Bernat 30 czerwca, 2015 o 15:41

Z punktu widzenia stosunku cywilnoprawnego, wiążącym będzie termin zapłaty ustalony obopólnie w umowie. Termin wskazany na fakturze we wskazanym przypadku jest określony jednostronnie. Wskazanym było by sporządzenie np. aneksu do umowy, by nie okazało się nagle, że wydłużony termin płatności został wstawiony przez pomyłkę i podwykonawca wystawi fakturę korygującą, zwłaszcza, że terminu płatności ma wpływ na m.in. termin początkowy naliczania odsetek, powstanie uprawnienia do rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro czy zastosowania ulgi na złe 
długi. Biorąc powyższe pod uwagę, jeśli stosunki między stronami ulegną pogorszeniu, wskazane jest by ta kwestia była doprecyzowana.

Inną sytuacją była by natomiast faktura z wydłużonym terminem płatności w stosunku do umownego, wystawiona w odpowiedzi na pisemną prośba o przedłużenie terminu płatności wystosowaną przez Zamawiającego… ale też tu wskazane było by pisemne zaaprobowanie takiej prośby przez wystawcę faktury.

Odpowiedz

amanita 25 stycznia, 2016 o 12:26

świetny artykuł! dobrze wiedzieć, że ma się prawo do takiego odroczenia, a przynajmniej można się o nie starać… dodałabym jeszcze wzór, bo tego pewnie większość szuka – tu jest w formacie doc i pdf http://cenabiznesu.pl/-prosba-o-odroczenie-terminu-platnosci-faktury-wzor-z-omowieniem/0/0/50da3df4cd84f48cb58940ff1c4f13bb

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: