Termin wymagalności roszczenia

Aneta Bernat        11 marca 2015        Komentarze (0)

Załóżmy następującą sytuację:

Strony umówiły się, na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia protokolarnego odbioru robót. Przedmiotowy odbiór nastąpił 31 marca 2014.  Początek terminu płatności, zgodnie z przepisami,  liczymy od dnia następnego, tj. od dnia 1 kwietnia 2014r., co daje nam przy 30 dniowym terminie płatności, termin wymagalności roszczenia na dzień 30 kwietnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w swoim uzasadnieniu tak zdefiniował termin wymagalności: „termin wymagalności, a mianowicie, że wyznacza on granicę czasową do której najpóźniej świadczenie powinno być spełnione” (Wyrok z dnia 03 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI Ga 166/14).

Czyli – gdy mamy w umowie zapis np. „30 dniowy termin płatności” to dzień, na który przypada 30 dzień terminu płatności będzie naszym dniem wymagalności roszczenia. Dzień 31 zaś będzie dniem od którego rozpoczynamy naliczanie odsetek.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: