Termin wymagalności roszczenia

Aneta Bernat11 marca 2015Komentarze (0)

Załóżmy następującą sytuację:

Strony umówiły się, na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia protokolarnego odbioru robót. Przedmiotowy odbiór nastąpił 31 marca 2014.  Początek terminu płatności, zgodnie z przepisami,  liczymy od dnia następnego, tj. od dnia 1 kwietnia 2014r., co daje nam przy 30 dniowym terminie płatności, termin wymagalności roszczenia na dzień 30 kwietnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w swoim uzasadnieniu tak zdefiniował termin wymagalności: „termin wymagalności, a mianowicie, że wyznacza on granicę czasową do której najpóźniej świadczenie powinno być spełnione” (Wyrok z dnia 03 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI Ga 166/14).

Czyli – gdy mamy w umowie zapis np. „30 dniowy termin płatności” to dzień, na który przypada 30 dzień terminu płatności będzie naszym dniem wymagalności roszczenia. Dzień 31 zaś będzie dniem od którego rozpoczynamy naliczanie odsetek.

 

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: