Termin zapłaty – co komplikuje jego obliczenie – zwłaszcza gdy Dłużnik nie płaci

Aneta Bernat        06 marca 2015        Komentarze (0)

Dłużnik nie płaci. W Twojej ocenie należność już powinna wpłynąć na konto. Ale czy na pewno? Masz wątpliwość, ponieważ choć na fakturze, którą wystawiłeś jako Wykonawca widnieje np. 30 dniowy termin zapłaty, to w umowie czy zleceniu transportowym masz zapis: „30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury„.

Takie określenie terminu płatności rodzi dodatkowe obowiązki po stronie Wykonawcy.

Jak prawidłowo obliczyć termin wymagalności (zapłaty) roszczenia na wypadek sporu czy naliczania odsetek? Kiedy takie roszczenie staje się wymagalne?

Jeśli w umowie / zleceniu, które podpisałeś jest taki zapis, to przede wszystkim należy wysyłać fakturę za potwierdzeniem odbioru. Wówczas będziesz miał potwierdzenie terminu w jakim Zamawiający odebrał przedmiotową fakturę. Od tego terminu, widniejącego na potwierdzeniu odbioru, będziesz liczył np. 30 dniowy termin płatności.

Co jeśli nie wysłałeś faktury za potwierdzeniem odbioru, a jedynie za potwierdzeniem nadania? Wówczas należy sprawdzić na stronie operatora pocztowego – jeśli posiada on taką usługę – kiedy przesyłka dotarła do Zamawiającego. W przypadku przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, informację tą znajdziesz pod adresem: http://emonitoring.poczta-polska.pl/. Aby wyszukać przesyłkę rejestrowaną należy w odpowiedniej ramce wpisać numer (np.: 0015706763512444668) podany na potwierdzeniu nadania, bez spacji oraz nawiasów i nacisnąć [Szukaj]. Wyświetloną informację o terminie nadania i odbioru przez adresata (Zamawiającego) należy wydrukować i dołączyć do faktury – zwłaszcza, gdy jej termin płatności obliczony według powyższych zasad już minął…

 „30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury” – taki zapis jest dla Wykonawcy niekorzystny. Jednakże dla Zamawiającego stanowi on pewnego rodzaju furtkę, zwłaszcza, że często towarzyszy mu zapis, iż w przypadku nie dostarczenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami (np. CMR czy protokołem odbioru lub innymi określonymi w umowie) termin płatności ulega wydłużeniu do 60 dni. Zamawiający  może np. odebrać przesyłkę dopiero po drugim awizowaniu, ostatniego dnia terminu wskazanego na awizo na odbiór – co daje mu dodatkowo 14 dniowy termin płatności…. Jak z tego wybrnąć? Doręcz fakturę z ewentualnymi załącznikami osobiście – i na kopii wziąść koniecznie potwierdzenie odbioru podpisane przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, z jego pieczęcią firmową.

Wysyłając zaś fakturę z dodatkowymi dokumentami  – określonymi w umowie / zleceniu jako niezbędne by termin płatności zaczął swój bieg – powinno się sporządzić pismo przewodnie wyliczające załączone do niego dokumenty…

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: